@*don't remove this div or class. This is for CDN fallback method*@

What Others Paid in Canada

Kia Sportage

2012 Sportage ( 21 Buyer Reviews)
Average Discount $2,261
Average Rating 8.8 out of 10
Dealership Province City Discount Rating Buyer Reviews
Northland Kia Alberta Calgary $2,000 10.0 1
Southtown Kia Alberta Edmonton $6,000 9.0 1
Sherwood Kia Alberta Sherwood Park $1,500 9.0 1
North Shore Kia British Columbia North Vancouver $1,000 8.0 1
Western Kia Newfoundland and Labrador Corner Brook $1,000 8.0 1
Muskoka Kia Ontario Bracebridge $1,500 10.0 1
Kia 417 Ontario Gloucester $2,500 10.0 1
Kia of Hamilton Ontario Hamilton $4,000 4.0 1
London Kia Ontario London $2,000 10.0 1
London Airport Kia Ontario London $2,500 10.0 1
401 Dixie Kia Ontario Mississauga $2,000 9.3 3
KIA OF NEWMARKET Ontario Newmarket $5,000 9.0 1
Plaza Kia of Thornhill Ontario Richmond Hill $1,500 10.0 1
Foster Kia Ontario Scarborough $3,166 8.3 3
427/QEW Kia Ontario Toronto $1,000 3.0 1
Aylmer Kia Quebec Gatineau $1,500 10.0 1
Kia Ste-Foy Quebec Quebec $2,000 9.0 1
Kia Des Laurentides Quebec Saint-Jérôme $1,000 7.0 1
2011 Sportage ( 11 Buyer Reviews)
Average Discount $2,000
Average Rating 9.0 out of 10
Dealership Province City Discount Rating Buyer Reviews
Eastside Kia Alberta Calgary $1,500 10.0 1
Southtown Kia Alberta Edmonton $2,500 9.0 1
Kia West British Columbia Coquitlam $4,000 9.0 1
Kia of Brampton Ontario Brampton $4,000 10.0 1
KIA OF NEWMARKET Ontario Newmarket $4,000 9.0 1
Durham Kia Ontario Oshawa $500 10.0 1
Donnelly Kia Ontario Ottawa $1,000 10.0 1
Foster Kia Ontario Scarborough $2,000 9.0 1
427/QEW Kia Ontario Toronto $2,500 8.0 1
Trento Kia Ontario Toronto $500 8.0 1
Kia West Island Quebec Montreal $1,000 10.0 1
Kia Des Laurentides Quebec Saint-Jérôme $1,000 7.0 1
Kia St-Eustache Quebec St-Eustache $1,500 8.0 1