2020 Hyundai Sonata Hybrid – Canada Trim Levels & Prices

 
2020 Hyundai Sonata Hybrid
 
 

Average Member Savings: $1,500*