2020 Hyundai Sonata – Canada Trim Levels & Prices |

 
2020 Hyundai Sonata
 
 

Average Member Savings: $1,843*